„Translating, one keeps wondering how one language manages without the words in another.“

Peter Newmark, Paragraphs on Translation, 1993

Ponúkam prekladateľské služby z/do anglického jazyka. Prekladateľstvo som vyštudovala a prekladu, najmä odbornému, sa venujem už vyše desať rokov.
Stále sa snažím zvyšovať svoju kvalifikáciu a zlepšovať profesionálny prístup k prekladateľstvu a vlastnej práci s vysokým dôrazom na kvalitu prekladu.

Som členom Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov ako aj Jednoty tlumočníků a překladatelů.

Na stránke Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov nájdete výborne a prehľadne spracované príručky pre zadávateľov prekladu.

 

OBLASTI - ŠPECIALIZÁCIA

Hlavné oblasti, ktorým sa venujem, zahŕňajú ekonomiku, marketing, HR, stavebníctvo, životné prostredie, hotelierstvo, tlačové správy, obchod, právo (najmä zmluvné typy textov) a mnohé iné. Nikto však nie je odborníkom na všetko, ak teda máte vysoko odborný text (napr. medicína, vysoko odborný strojársky text...), ktorý potrebujete preložiť, najskôr si prosím overte, či vám ho dokážem vypracovať (telefonicky alebo mailom). Mám skúsenosti s prekladom obchodných zmlúv, znaleckých posudkov, investičných zámerov, rôznych dohôd a výpisov, abstraktov diplomových či bakalárskych prác, dokumentov potrebných k žiadostiam o rôzne dotácie, výročných správ, interných smerníc, obchodnej korešpondencie, cenových ponúk, zápisníc, návodov, technických správ pre stavebno-inžinierske projekty, EIA, BOZP, prospektov, prezentácií, katalógov, webových stránok... Ale aj textov z oblasti telekomunikácií, železníc, facility manažmentu, či archeológie.

 

„Two paradoxes of translation: the more difficult it is, the more interesting it is, and the worse it will be paid (poetry). The easier it is, the more boring it is, and often, the better it will be paid (by number of words).“

Peter Newmark, More Paragraphs on Translation, 1998

 

CENNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

Nie je preklad ako preklad, a preto sa líšia aj jeho ceny. Cenu ovplyvňuje mnoho faktorov: do akého jazyka sa prekladá, či sa jedná o odborný alebo umelecký preklad, či sa jedná o preklad jednoduchej emailovej správy alebo odborného návodu či obchodnej zmluvy, či potrebujete expresný preklad... Môžete si však byť istí, že u mňa dostanete kvalitný preklad za rozumnú cenu, keďže preklad neprechádza cez tretiu stranu, a tak naozaj zaplatíte iba za preklad samotný, nie za jeho sprostredkovanie.

Cena už zahŕňa aj jazykovú a štylistickú korektúru, takže nebudete platiť nič navyše.

Cena sa počíta podľa počtu normostrán prekladu (nie originálu).

Všeobecné cenové rozpätie sa pohybuje v rozmedzí od 12 € do 14 € za normostranu.

Najjednoduchšie cenu zistíte, ak mi pošlete váš text (resp. ukážku z neho) s informáciami pre preklad a ja vám pripravím cenu na mieru.

 

CHARAKTERISTIKA NORMOSTRANY

Normostrana (skratka NS) je základným nástrojom stanovenia množstva prekladu, od ktorého sa odvíja najmä cena (pri preklade platíte za počet preložených normostrán).
Počet normostrán si vo Worde vypočítate veľmi jednoducho:
1. Nástroje
2. Počet slov
3. Znakov (vrátane medzier)
Jedna NS má 1800 znakov. Ak vydelíte počet znakov vrátane medzier číslom 1800, dostanete počet NS dokumentu, teda:

9480 znakov (vrátane medzier) delené 1800 = 5,26 NS

Pri formáte inom ako je Word sa dá množstvo NS len odhadnúť (pokiaľ sa nedá text skopírovať do Wordu).

POZOR!
Rovnaký text má v rôznych jazykoch aj rôzny počet normostrán! Vo všeobecnosti býva anglický text o niečo dlhší ako slovenský, ale nemusí to tak byť vždy...pri jednej strane sa rozdiel až tak neprejaví, ale treba to mať na pamäti pri dlhších prekladoch (keďže cena sa odvíja od počtu normostrán prekladu, nie originálu).

 

PROFESIONÁLNY A ETICKÝ KÓDEX PREKLADATEĽA

Keďže som členom Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov, riadim sa princípmi stanovenými v ich Profesionálnom a etickom kódexe, okrem iného:
· vykonávam prácu prekladateľa objektívne, nestranne a bez predsudkov;
· za každých okolností zachovávam mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré sa v súvislosti s výkonom prekladateľských služieb dozviem;
· vykonávam prácu prekladateľa podľa svojho najlepšieho vedomia a schopností;
· prijímam len také zákazky, ktoré zodpovedajú mojej kvalifikácii a jazykovým znalostiam

 

„Except in matters of moral and factual truth, which is the bottom line in any translation, there is always room for eclectic thinking and a plurality of views, and none for dogma.“

Peter Newmark, Paragraph on Translation, 1993

 

ROLOVAŤ HORE / SCROLL TO TOP