Slovenské a anglické texty sa riadia rozdielnymi normami a konvenciami, ktoré by mali poznať všetci, ktorí pracujú s oboma druhmi textov, teda aj prekladatelia. Je veľkou chybou preberať konvencie cudzieho textu a stáva sa to najmä prekladateľom, ktorí prekladajú text priamym prepisom vo Worde a zachovajú jeho typografiu.

 

Úvodzovky

Úvodzovky predstavujú jednu z najčastejších typografických chýb (asi preto, že sa v prekladaných textoch vyskytujú najčastejšie). Slovenské úvodzovky sú začiatočné dole a koncové hore, zatiaľ čo anglické úvodzovky sú obe hore. Vo fonte Times New Roman vyzerajú slovenské začiatočné dvojité úvodzovky ako dve deviatky a koncové dvojité ako dve šestky, zatiaľ čo anglické začiatočné dvojité vyzerajú ako dve šestky a koncové dvojité ako dve deviatky. Jednoduché úvodzovky sú podobné: podľa slovenskej normy vyzerá začiatočná ako jedna deviatka a koncová ako jedna šestka, zatiaľ čo podľa anglickej začiatočná ako jedna šestka a koncová ako jedna deviatka.

 

„slovenské“        “English”


‚slovenské‘          ‘English’

 

Najjednoduchším spôsobom ich napísania vo Worde je nastavenie príslušného jazyka v nástrojoch a klávesnica sama napíše správne úvodzovky. Jednotlivé úvodzovky sa dajú aj vygenerovať podržaním ľavého klávesu Alt a stlačením štyroch čísel, ktoré sú uvedené v tabuľke:

 

Typ úvodzoviek:

slovenské

anglické

začiatočné dvojité

Alt+0132

Alt+0147

koncové dvojité

Alt+0147

Alt+0148

začiatočné jednoduché

Alt+0130

Alt+0145

koncové jednoduché

Alt+0145

Alt+0146

 

Apostrof

Angličtina používa dva druhy apostrofov – privlastňovací a skracujúci. Oba sa píšu vo Worde rovnakým znakom a častou chybou slovenských prekladateľov je písanie anglického apostrofu pomocou dĺžňa a medzery. Správne sa apostrof píše pomocou Alt+0146 vyzerá ako deviatka:

 

Jane’s                isn’t
ROLOVAŤ HORE / SCROLL TO TOP