Nedávno som pri upratovaní narazila na svoje výpisky z kníh Petra Newmarka, ktoré som si robila pri písaní diplomovky, a opäť som sa utvrdila v tom, že Newmark je výborné oddychové (ale pritom poučné) čítanie aj vďaka jeho vynikajúcemu anglickému suchému humoru, ktorým sa jeho texty o prekladaní vzácne vymykajú obvyklému nudnému translatologickému teoretizovaniu...

 

...veď posúďte sami: „Paragraphs on Translation“, časť November 1989:

 

There must always be a happy solution!

„Unfortunately, this is not so. One goes on breaking one’s head. One thinks of a million alternatives. One puts the problem away to return to it. One hopes one will wake up screaming in the night with the right solution. But maybe there just isn’t one...“

 

Svätá prekladateľská pravda.

ROLOVAŤ HORE / SCROLL TO TOP