30. september je Medzinárodný deň prekladateľov, ktorý sa oslavuje vďaka Medzinárodnej federácii prekladateľov FIT (Fédération Internationale des Traducteurs) od roku 1991.

 

 

V tom roku začala FIT presadzovať myšlienku oficiálne uznávaného Medzinárodného dňa prekladateľov, ktorým by sa podporovala solidarita medzinárodnej prekladateľskej komunity a prekladateľská profesia v rôznych krajinách. Je to aj deň sv. Hieronýma, prekladateľa Biblie, ktorý je považovaný za patróna tlmočníkov, prekladateľov a knihovníkov, učencov a archeológov...Týmto všetkým oznamujem, že dnes oslavujem svoj deň (prácou samozrejme, ako správny, konštantne horúčkovito pracujúci prekladateľ).

ROLOVAŤ HORE / SCROLL TO TOP