Na tému CAT (computer aided translation) nástrojov, ktoré využívajú prekladovú pamäť (translation memory – TM) existuje nepreberné množstvo článkov. Používanie CAT nástrojov má, ako všetko, svojich zanietených zástancov aj zanietených odporcov, čo inými slovami jednoducho znamená, že CAT nástroje majú svoje výhody aj nevýhody. Základnou otázkou pre prekladateľa väčšinou je: oplatí sa mi? a môžem si vôbec v dnešnej dobe dovoliť nepracovať s takým nástrojom? Odpoveď je áno a áno, ale pozrime sa na CAT nástroje bližšie.

 

 

Ako CAT nástroje pracujú?

 

Základný princíp CAT nástrojov je veľmi jednoduchý: tieto nástroje využívajú prekladovú pamäť, čo je vlastne veľká databáza, ktorá si pamätá, čo a ako prekladateľ preložil, a v prípade výskytu novej alebo podobnej vety ju ponúkne prekladateľovi. CAT nástroje teda nie sú strojové prekladače, ako si mnohí neprekladatelia myslia, pamätajú si totiž len to, čo im prekladateľ zadá. Preklad je teda efektívnejší, rýchlejší a zachováva sa jednotná terminológia. Vyzerá to dobre, ale tak jednoduché to nie je.

Hlavnou funkciou CAT nástroja je ukladanie segmentov alebo prekladových jednotiek (čo sú zväčša vety alebo časti viet) do svojej prekladovej pamäte, vďaka čomu ich prekladateľ môže znovu použiť.

Jednotky, ktoré sú úplne rovnaké, sa nazývajú „100% match“, zatiaľ čo jednotky, ktoré sú veľmi podobné, ale jedno alebo viacero slov sa nezhoduje, sa nazývajú „fuzzy match“ a ich „fuzziness“ je daná percentom menším ako 100. Funkcia „fuzzy search“ je asi tou najlepšou pomôckou CAT nástrojov.

Jedným z dôležitých argumentov proti používaniu CAT nástrojov je, že preklad nie je nikdy tak jednoduchý ako len nahrádzanie viet či častí viet za už preložené jednotky. Z tohto pohľadu je CAT výborným databázovým terminologickým slovníkom, ale nič viac – neberie do úvahy kontext prekladu, jeho účel, použitie, či pragmatiku, a tak je jeho efektívnosť pre mnohých prekladateľov otázna. CAT nástroje totiž väčšinou nie sú lacná záležitosť, a tak si mnoho prekladateľov dobre zváži, či sa im oplatí investovať peniaze a čas na učenie sa pracovať s CAT nástrojom, aby získali len vlastnú terminologickú databázu.

 

Kedy sa CAT nástroje najčastejšie používajú?

CAT nástroje sú určené pre odborné a technické preklady, pre dokumenty, kde sa niektoré časti opakujú, ako sú audítorské správy, technická dokumentácia, normy; a pre dokumenty, kde sa opakujú kľúčové termíny (jednotnosť terminológie).

Najčastejšie sa využívajú v prípadoch prekladu veľkého množstva textu, na ktorom pracuje viacero prekladateľov naraz, aby sa tak zachoval jednotný ráz prekladu. Ak však prekladateľ pracuje na texte sám, a každú chvíľu pracuje s iným druhom textu, CAT pre neho veľký význam nemá.

 

CAT z pohľadu prekladateľa a z pohľadu prekladateľskej agentúry

Prekladateľské agentúry väčšinou z CAT nástrojmi pracujú, a niektoré vyžadujú používanie toho - ktorého nástroja aj od svojich prekladateľov. Na svojich stránkach často uvádzajú len výhody ich používania, čo je pochopiteľné. Niektoré dokonca tvrdia, že profesionálny prekladateľ vždy pracuje s niektorým CAT nástrojom, čo však nie je pravda.

Ak prekladateľ pracujúci pre agentúru CAT nástroj používa, vo vzťahu prekladateľ – prekladateľská agentúra to znamená, že dostane za svoj preklad menej peňazí, čo je spôsobené tým, že CAT počíta množstvo textu zo zdrojových slov, a ak sa slovo opakuje, už sa do množstva nezapočíta – čo najmä pri veľkých prekladoch znamená citeľnú stratu výslednej ceny. Toto je záležitosť, na ktorú existujú rozporuplné názory. Niektorí tvrdia, že to je spravodlivé a prekladateľ nemá čo dostávať za niečo, čo sa opakuje (a teda sa s tým údajne narobí len prvýkrát a potom si to už môže len veselo skopírovať), druhí zase, že to tak jednoduché nie je, že prekladateľ musí mať na zreteli celý text a stále, kontext opakovaného segmentu, a musí dávať pozor na to čo a kde píše, s čím môžem len súhlasiť.

 

Zhrnutie: CAT áno alebo nie?

CAT nástroje majú samozrejme svoj význam, najmä ich prekladová pamäť a z nej vyplývajúca jednotnosť terminológie. Sú takmer nevyhnutné v prípadoch veľkých projektov, pri ktorých sa naháňajú termíny a na ktorých pracuje viacero prekladateľov naraz. Pre prekladateľské agentúry sú nevyhnutnosťou, u prekladateľov samotných je to na ich voľbe. Mnohí tvrdia, že prekladatelia sa časom jednoducho budú musieť prispôsobiť a s CAT nástrojmi pracovať, či chcú alebo nie, no začínajú sa ozývať aj hlasy, ktoré poukazujú na fakt, že vďaka CAT nástrojom existuje stále väčšie množstvo tzv. „recyklovaného TM odpadu“, teda nie najšťastnejších prekladových jednotiek, ktoré sa cez CAT nástroj používajú stále dokola. A to nie je spôsobené len zlými prekladateľmi a slabou kontrolou kvality, ale aj tým, že princíp používania CAT nástrojov sťažuje prekladateľom odosobniť sa od vetnej skladby a štruktúry odsekov východiskového textu – čím sa vraciame k tomu, že CAT je (pre prekladateľa) výbornou terminologickou pomôckou, ale sťažuje mu prácu medzi dvoma jazykmi, prácu s kontextom a morfologicko – syntaktickou štruktúrou dvoch rozdielnych jazykov a spôsobuje väčšiu hypnotizáciu originálom než je zdravé.

 

Prekladová pamäť je teda len jednou z mnohých pomôcok pre prekladateľov, a určite nenahrádza dôkladný výskum a tvorenie prekladu na čo najkvalitnejšej úrovni cieľového textu – dve prekladateľské kvality, ktoré sú ešte stále len zriedka zastúpené v tejto profesii. Na druhej strane, výskum zaberá veľa času, ktorý nám prekladová pamäť môže ušetriť – nemusíme jeden termín riešiť viackrát.

 

Ďalšia vec, ktorú treba vziať do úvahy, je počítačová zdatnosť samotného prekladateľa. Hoci mnohé CAT nástroje sú viac než dosť user-friendly, stále vyžadujú schopnosť vyznať sa v pluginoch, toolbaroch, optimalizácii a podobne.

 

CAT nástroj teda môže byť, ako sa hovorí, dobrým sluhom, ale aj zlým pánom, a prekladateľ by si mal dobre zvážiť všetky výhody aj nevýhody predtým, ako sa pre niektorý z nich rozhodne.

------------------

Niektoré informácie v tomto článku sú použité zo stránky Michaela Benisa, kde nájdete mnoho užitočných informácií pre aj proti CAT nástrojom.

---------------


Najznámejšie CAT nástroje

www.atril.com – ponúka softvér Déj? Vu, veľmi výkonný program so silným postavením na trhu

www.cypresoft.com – tu nájdete program TransSuite 2000

www.metatexis.com – program MetaTexis

www.star-transit.com - Transit je jeden z tých známejších nástrojov s rozšíreným používaním

http://www.sdlintl.com/sdlx - stránka programu SDLX

www.translationzone.com - www.TRADOS.comTrados je u nás asi najznámejší, najmä vďaka agresívnej marketingovej kampani; jeden z tých drahších

www.wordfast.comWordfast je spoľahlivá a lacná voľba pre tých, ktorí nechcú investovať do Tradosu

 

ROLOVAŤ HORE / SCROLL TO TOP