Prečítajte si zaujímavé porovnanie cien viacerých prekladateľských agentúr, za ktoré prekladajú našim ministerstvám v článku Veroniky Folentovej V prekladoch za štátne panuje babylon cien, ktorý bol uverejnený na sme.sk. Okrem zaujímavého zistenia, že jedna agentúra dáva ministerstvám rôzne ceny, je fascinujúci aj rozsah týchto cien – od 15 do 39 eur!

Zdroj: sme.sk

ROLOVAŤ HORE / SCROLL TO TOP