Tvrdenie, že Eskimáci majú sto slov pre sneh, je jedným z najrozšírenejších populárnych tvrdení, ktoré poznajú takmer všetci, a zároveň ukážkovým nepravdivým mýtom, ktorý bol síce dávno vyvrátený, ale napriek tomu si žije ďalej svojim spokojným životom.

Tvrdenie o bohatosti slovnej zásoby Eskimákov pri označovaní snehu sa používa ako typický príklad lingvistického relativizmu, teda toho, že jazyk, akým hovoríme, má vplyv na to, ako vnímame svet okolo seba. To, že na poukazovanie iného vnímania sveta sa s takým nadšením používa príklad so snehom z jazyka „Eskimákov“, bez ohľadu na to, ktorý konkrétny z eskimácko-aleutskej jazykovej rodiny sa presne myslí (niektorý z yupickej skupiny, či skôr z tých inuitských?) je ale len začiatok. 

Celý článok o genéze tohto mýtu od lignvistického nacionalizmu cez Sapir-Whorfovu hypozézu až po to, koľko slov pre sneh teda Eskimáci naozaj majú, si môžete prečítať tu.

ROLOVAŤ HORE / SCROLL TO TOP