Prvá dávka krátkych zaujímavostí o pôvode slov.

Čítať ďalej...

Nie, nie je to od slova panic. Pôvod mnohých frazeologizmov, teda ustálených slovných spojení, je dobre známy, ale nájdu sa medzi nimi aj zaujímavé príbehy.

Čítať ďalej...

Ak patríte k tým, ktorí si myslia, že odborné preklady sú značne nenáročné a v mnohých prípadoch na ne stačí terminológia, google translate a možno trocha štylistického poupravovania, mám tu jeden návod na smoothie mixér, ktorý vás veľmi rýchlo vyvedie z omylu.  

Čítať ďalej...

Keď sa etymológia spojí s mapami, môže z toho vzniknúť fascinujúci historický príbeh. Presne ako v prípade čaju. Slová pre čaj vo väčšine svetových jazykov sú až na pár výnimiek odvodené z dvoch základných koreňov, a to podľa toho, akou cestou sa čaj do konkrétnej krajiny pôvodne dostal.

Čítať ďalej...

O prekladateľskej práci a prekladateľoch koluje (najmä medzi prekladateľmi) množstvo presvedčení, tvrdení a dohadov, ktoré sa niekedy na pravde zakladajú, častejšie ale ani veľmi nie, ako napríklad o zhoršujúcej sa kvalite prekladov či upadajúcom postavení prekladateľov v spoločnosti. A práve rozlíšenie medzi tým, čo sú mýty a čo je naozaj pravda, si vzali na mušku autori tejto knihy.

Čítať ďalej...

Norimberské procesy boli prelomové v mnohých ohľadoch. Hoci sa často skloňuje práve ich medzinárodný dosah či právne aspekty, už menej sa vie, že práve vďaka nim vzniklo moderné simultánne tlmočenie, bez ktorého si dnes už svet medzinárodných ekonomických či politických vzťahov nevieme ani predstaviť.

Čítať ďalej...

Prezident Andrej Kiska vyznamenal pri príležitosti 24. výročia vzniku Slovenskej republiky dvadsať osobností z rôznych spoločenských oblastí, vrátane Zory Jesenskej, ktorej udelil Rad Ľudovíta Štúra I. in memoriam „za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj prekladateľskej činnosti“.

Čítať ďalej...

Tvrdenie, že Eskimáci majú sto slov pre sneh, je jedným z najrozšírenejších populárnych tvrdení, ktoré poznajú takmer všetci, a zároveň ukážkovým nepravdivým mýtom, ktorý bol síce dávno vyvrátený, ale napriek tomu si žije ďalej svojim spokojným životom.

Čítať ďalej...

Názov jedného z najprekladanejších dokumentov na svete, Všeobecnej deklarácie ľudských práv, je vo francúzštine oficiálne Déclaration universelle des droits de l’Homme, hoci francúzske homme znamená muž a nie na človek vo všeobecnosti. Z historických dôvodov sa Francúzi svojho homme nechcú vzdať, a tak toto jedno slovíčko začína pod tlakom snahy o politicky korektné vyjadrovanie meniť svoje lexikálne a sémantické prostredie.

Čítať ďalej...

O prekladaní je kníh mnoho a tak ako pri knihách o čomkoľvek aj tu platí, že mnoho ich je priemerných, zopár dobrých, väčšina premieľa stále tú istú históriu vývoja translatologických teórií a potom sa z času na čas nájde nejaká skutočne výnimočná, ktorú stojí za to prečítať aj v prípade, že prekladatelia nie ste. Kniha Davida Bellosa "Is that a Fish in Your Ear?" je rozhodne ten posledný prípad, a ešte k tomu je to aj ten vzácny klenot, ktorý dokáže aj teoretické veci podať vtipne a zaujímavo (zdravím, Peter Newmark).

Čítať ďalej...

ROLOVAŤ HORE / SCROLL TO TOP