Slávne Umění překladu od Jiřího Levého, must-have každého študenta prekladateľstva a recommended-have každého záujemcu o prekladanie, vyšlo v renomovanom nakladateľstve John Benjamins Publishing Company v sérii Benjamins Translation Library pod názvom The Art of Translation.

Čítať ďalej...

V anglických umeleckých zmluvách je zaujímavých termínov viac než dosť, ale dva, na ktoré som nedávno narazila, sú špecifické v tom, že sa nedajú preložiť jedným slovom, ktoré by v slovenčine presne a úplne vystihli všetko, čo pokrývajú. Možno aj preto sa už začali ako neologizmy používať aj u nás, a tak sa môžeme dočítať, že môžete vyhrať meet&greet so Sade, alebo že Depeche Mode mali vo svojom rideri, že šatňa Dave Gahana musí byť čistá a voňavá s priamym prístupom na pódium.

Čítať ďalej...

Práve som dočítala poviedkovú zbierku od Dana Simmonsa „Modlitby ke zlomeným kamenům“, ktorú do češtiny preložil Ivo Reitmayer. Hoci musím priznať, že sa mi poviedky ako celok čítali celkom dobre, v texte som natrafila na niekoľko vecí, ktoré ma prinajmenšom zarazili. Už v úvode, v ktorom Harlan Ellison opisuje, ako objavil spisovateľský talent Dana Simmonsa, je napísané: „Flannery O´Connor jednou prohlásil...“. Prekladateľ z angličtiny nevie, že známa spisovateľka Flannery O´Connor bola žena? A keď nevie, prečo si to nezistí?

Čítať ďalej...

Ne...čo? Človek by povedal, že náš najkrajší a hlavne najznámejší národný park sa bude snažiť prezentovať pred zahraničnými turistami v čo najlepšom svetle. Stačí si však bližšie všimnúť informačné tabuľky rozmiestnené po celom TANAPe a hneď nás to vyvedie z omylu.

 

Čítať ďalej...

Kríženie slov, známe aj pod anglickým názvom blending alebo pod svojím pôvodným názvom „portmanteau“ slová, síce nie je tým najdynamickejším procesom tvorby nových slov, ale v súčasnosti sa stáva čím ďalej tým viac obľúbenejším. Niektoré blendy sa už tak zaužívali, že si ani neuvedomujeme, že vlastne vznikli skrížením dvoch slov (napr. smog – pôvodne vzniklo spojením slov „smoke“ a „fog“).

Čítať ďalej...

Knižka, vlastne skôr zbierka esejí, ktoré sa zaoberajú rôznymi prekladateľskými problémami. Knižočka, ktorú som prebehla za jeden večer (články o preklade básní som preskakovala, predsa len tam ešte nie som a asi ani tak skoro nebudem), ktorá ma ale napriek tomu naplnila množstvom zaujímavých informácií.

 

Čítať ďalej...

Tejto téme som sa chcela venovať už dávno. Prvýkrát som sa nad ňou pozastavila pri písaní mojej diplomovej práce – ako študent anglického jazyka v rámci prekladateľstva a tlmočníctva som mala písať celú prácu v anglickom jazyku a narazila som na problém autorského vyjadrovania sa v slovenskom a anglickom akademickom/vedeckom texte. V slovenskom jazyku si totiž latinská rétorická tradícia vyžaduje pri takomto type textu používanie autorského plurálu, tzv. pluralis auctoris či pluralis modestiae, teda používanie prvej osoby množného čísla v referencii na autora textu.

 

Čítať ďalej...

Zistiť niekde celý postup, ako sa stať úradným (súdnym) prekladateľom, nie je vôbec jednoduché. A keď útržkovité informácie aj nájdete, aj tak vám stále množstvo vecí bude jasné asi tak, ako samotná terminológia tohto váženého stavu, ktorý niektorí nazývajú úradný prekladateľ, niektorí súdny prekladateľ a niektorí prekladateľ s pečiatkou (a ich kmeňový zákon č. 382/2004 im hovorí len prekladatelia, akoby bežní prekladatelia bez pečiatky ani nejestvovali). Môžete si síce prečítať zákon č. 382/2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a vykonávacie vyhlášky k nemu č. 490 a 491/2004, ale tie vám veľa z toho, ako to v praxi naozaj vyzerá a prebieha, nepovedia. Pôvodne som na túto tému chcela len krátko, nakoniec je z toho celkom dlhý článok.

 

Čítať ďalej...

V prvej časti som spomenula dva najväčšie problémy kritiky prekladu (ak sa nejaká objaví) a to neexistencia jej komplexnosti a problém stanovenia hodnotiacich kritérií. Človek by mohol namietať, že umelecké/literárne dielo nemôžeme hodnotiť len na základe akýchsi komerčných kritérií (tak pragmatických, ako je kritérium, či dielo plní svoj účel), ale ako také, platia dokonca aj pre umelecké veľdiela. Neviem to napísať lepšie ako Umberto Eco: „I would hazard a guess that when Michelangelo was asked to build the dome of St. Peter´s it was understood both by the buyer and the artist that the dome not only had to be beautiful but also had to endure. The perfection of function is one of the requirements of an art work.“

 

Čítať ďalej...

O kritike prekladu bola časť mojej diplomovky a keď som o tejto téme chcela pôvodne písať , malo to byť niečo krátke a úderné. Doteraz som si totiž myslela, že hlavným problémom kritiky prekladu na Slovensku a v Čechách je to, že nie je. Keď som však tému začala skúmať a vyhľadávať, zistila som, že sem-tam aj je, ale s tým, že ak sa vyskytne, tak len niektoré jej aspekty (najčastejšie negatívne a väčšinou len literárneho prekladu) a chýba nám kritika v akejsi komplexnej forme. A tak sa táto vďačná téma rozvinula na dva poctivé články.

 

Čítať ďalej...

ROLOVAŤ HORE / SCROLL TO TOP