Názov Himalaya pochádza zo sanskrtu a znamená sídlo snehu (hima – sneh, aalaya – sídlo). Tento názov označuje celé pohorie, a tak anglické spojenie „Himalayas“ je nesprávne – množné číslo slova Himalaya neexistuje, pričom jednotné číslo (označenie jedného vrchu pohoria) je „himal“ (napríklad Annapurna himal).

 

Čítať ďalej...

...v náväznosti na GIGO: Zatiaľ čo pleonazmus ako štylistický výrazový prostriedok spomaľuje výpoveď, alebo zdôrazňuje určitú skutočnosť, nevedomý pleonazmus vo vyjadrovaní znamená len zbytočné hromadenie slov rovnakého významu, čo si ľudia mnohokrát ani neuvedomujú a vznikajú tak úsmevné spojenia, ktoré ale pobavia hlavne nezúčastneného pozorovateľa, ale už nie prekladateľa, ktorý s nimi musí bojovať a vysvetľovať zákazníkovi, prečo spojenie „testovacia skúška“ preložil jednoducho „test“...

 

Čítať ďalej...

Exonymá sú vžité slovenské pomenovania pre geografické názvy objektov (štátov, závislých území, administratívnych celkov, krajov, riek, hlavných miest...) ležiacich mimo územie používania slovenského jazyka (napr. Rím namiesto Roma, Viedeň namiesto Wien, Ostrihom namiesto Esztergom). Niektoré sa používajú denne, iné sa z používania strácajú (napr. Zair, súčasný názov Kongo).

 

Čítať ďalej...

V poslednom období sa na nás valí zo všetkých strán slovo gender, teda „sociálne pohlavie“ a jeho variácie, a tak počujeme nielen o genderovom koncepte, genderovej senzitivite a genderových roliach, ale gender studies sa už študujú aj na vysokých školách (no comment), máme tu firmy poskytujúce genderový audit (ktorý vám vo firme zhodnotí opatrenia a prístupy z hľadiska rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami) a gender mainstreaming (propagácia a dosiahnutie rovnosti žien a mužov).

 

 

Čítať ďalej...

30. september je Medzinárodný deň prekladateľov, ktorý sa oslavuje vďaka Medzinárodnej federácii prekladateľov FIT (Fédération Internationale des Traducteurs) od roku 1991.

 

Čítať ďalej...

Opäť návšteva hotela a opäť niečo pre zábavu (zamyslenie?). Na stole reštaurácie položený dvojjazyčný propagačný letáčik hotela, na ktorom stojí: Denné menu / Daily menu served every day.

Čítať ďalej...

Dnes som sa v jedných nemenovaných novinách dočítala, že cena za bežný preklad sa priemerne sa pohybuje na úrovni 22 eur za normostranu. To má asi platiť pre Bratislavu, v rámci celého Slovenska je to v priemere tak okolo 15 eur (teda bežný preklad, a nie len agentúry, ale aj freelance prekladatelia). Pri mojom cenovom prieskume na internete som zablúdila aj na niekoľko internetových portálov, ktoré uverejňujú riadkovú inzerciu a preskúmala som inzeráty ponúkajúce preklad. Po tom, ako som prekonala počiatočný šok z toho, že polovica inzerátov ponúka v jednej vete „prepisovanie“ a „prekladanie“ textov (takýmto ľuďom prosím nedávajte nič prekladať, lebo pojem „preklad“ im evidentne nič nehovorí) som dostala okamžite ďalší pri nadpise „Neplaťte znalcovi za službu, ktorú môžete mať 6x lacnejšie a 6x rýchlejšie“. Znalcovi teda neplaťte, a budete to mať šesťkrát horšie.

 

Čítať ďalej...

Ako to dopadne, keď si kdekto myslí, že môže prekladať aj bez príslušného vzdelania, opisuje krásny článok Michala Konštackého z Neviditelného psa. Odporúčam.

Newmark píše vo svojom príspevku „Translation Traduced“ (More Paragraphs on Translation, March 1994), že ešte stále je bohužiaľ veľa učiteľov prekladu (dodávam že najmä medzi akademikmi na vysokých školách), ktorí učia študentov translatológie (a áno, ešte stále používajú radšej „prekladateľstvo a tlmočníctvo“ namiesto „translatológie“ ktorá ich obe krásne vystihuje), aby nepoužívali „rovnaké“ alebo príbuzné slová v preklade, čo má za následok to, že študenti – prekladatelia silou mocou hľadajú synonymá aj tam, kde to vôbec netreba, keď je príbuzné slovo tým najlepším ekvivalentom, a tak si síce zväčšujú svoju slovnú zásobu, ale deformujú jazyk a zabíjajú svoje preklady.

 

Čítať ďalej...

Termín GIGO (garbage in, garbage out; pre tých, ktorí chcú vyzerať veľmi múdro, je to latinsky „purgamentum init, exit purgamentum“ ;-) aj keď to už neznie tak dobre) vymyslel údajne IBM informatik George Fuechsel, ktorý tým chcel svojim študentom pripomínať, že počítač spracuje len to, čo mu dáme, a ak mu zadáme nezmyselné údaje, vychrlí nám nezmyselné výsledky; teda inými slovami, že kvalita vstupu sa rovná kvalite výstupu.

 

Čítať ďalej...

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Mgr. Ivana Krekáňová
Daxnerova 17/2670
010 01 Žilina

Tel.: +421 908 917 192
Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Osobné údaje obsiahnuté v dokumentoch alebo súboroch zadaných na preklad sú spracúvané výhradne na účel prekladu v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z.z., pričom právnym základom je plnenie zmluvnej povinnosti prekladateľa voči zadávateľovi.

VÝBER KLIENTOV

fakulta riadenia zu

 zRaven SK copy

 ztowercom logo

 

 
vyvoj

kia

 • Barbara Tuchman
  „Without books, history is silent, literature dumb, science crippled, thought and speculation at a standstill.“
 • Peter Newmark // Paragraphs on Translation, 1993
  „Sometimes when I translate, I am hoping to release better words from my unconscious, my memory hold, I go on replacing the start of a sentence and stop, expecting something fresh to emerge, to pop out. Sometimes it does: it’s a relief, and I start my smirk. More often it doesn’t, and I despair.“
 • Peter Newmark // Paragraphs on Translation, 1993
  „It is one of the many paradoxes of translation that it is nowadays usually claimed to be a creative activity or process, when it appears to be in essence imitative.“
 • Umberto Eco // Mouse or Rat?, 2003
  „Translators must negotiate with the ghost of a distant author, with the disturbing presence of foreign text, with the phantom of the reader they are translating for.“
 • Peter Newmark // Paragraphs on Translation, 1993
  „The important element of a text is the invariant factor that has to be reproduced without compromise in an exercise that often entails many compromises.“
 • Peter Newmark // More Paragraphs on Translation, 1998
  „I suspect non-literary translators waste more time chasing acronyms than any other chunks of text.“
 • Marie Janů // Slovo za slovem, 2012
  „Překlad je hodně práce a žádné peníze, takže v lidech nepodporuje zlé pudy.“
 • Dušan Karpatský // Slovo za slovem, 2012
  „Na překládání je nádherná ta strašně komplikovaná práce s jazykem. Pořád se snažíte o dokonalost, o které víte, že ji nedosáhnete, nicméně musíte všechno udělat pro to, abyste se jí aspoň přiblížili. Já tomu říkám aktivní pesimizmus.“
 • Peter Newmark // A Textbook of Translation, 1988
  „A satisfactory translation is always possible, but a good translator is never satisfied with it.“
 • Peter Newmark // More Paragraphs on Translation, 1998
  „The infinite paradoxes and contradictions of translation arise because at bottom the translator is pretending to be someone he’s not.“
 • David Bellos // Is That a Fish in Your Ear?, 2011
  The variability of translations is incontrovertible evidence of the limitless flexibility of human minds.
 • Peter Newmark // Paragraphs on Translation, 1993
  „A translator will rarely reread his translation, at any time after translating, without making a few or many changes. That is the mood factor in translation.“
 • Peter Newmark // Paragraphs on Translation, 1993
  „The oldest translation argument: The word means X but you wouldn’t really call it X here.“
 • David Bellos // Is That a Fish in Your Ear?, 2011
  What counts as a satisfactory match is a judgement call, and is never fixed. The only certainty is that a match cannot be the same as the thing that it matches. If you want the same thing, that´s quite all right. You can read the original.
 • Rudolf Pellar // Slovo za slovem, 2012
  „Každý překladatel by si měl svůj překlad číst nahlas, protože když je něco špatně přeložené, tak se to také špatně čte.“
 • David Bellos // Is That a Fish in Your Ear?, 2011
  A translation can´t be right or wrong in the manner of a school quiz or bank statement. A translation is more like a portrait in oils. The artist may add a pearl earring, give an extra flush to the cheek or miss out the grey hairs in the sideburns - and still give us a good likeness.
 • Peter Newmark // A Textbook of Translation, 1988
  "The personal pleasure derived from translation is the excitement of trying to solve a thousand small problems in the context of a large one."
 • David Bellos // Is That a Fish in Your Ear?, 2011
  Any utterance of more than trivial length has no one translation. All utterances have innumerably many acceptable translations. Give a hundred competent translators a page to translate, and the chances of any two versions being identical is close to zero.
ROLOVAŤ HORE / SCROLL TO TOP